Παραθαλασιο οικοπεδο 26 στρ στο Πηλιο

Παρακαλώ πληκτρολογίστε τα σύμβολα από την εικόνα στο παρακάτω πεδίο.